กลอนแปด
“ยอดกษัตริย์พัฒนาปรีชาล้ำ พระองค์ทำนำร่องต้องศึกษา พระราชทานงานใหญ่ให้ประชา เกิดคุณค่าฟ้ารู้สู่ผืนดิน ธ ทรงโครงการพระราชดำริ ราชปิติวิวัฒน์จัดเพิ่มสิน มอบประชามาไว้ให้ทำกิน ไทยทั่วถิ่นยินดีมีสุขล้น ..... ร่วมใจพร้อมน้อมนำคำพ่อสอน ทุกขั้นตอนย้อนคิดประสิทธิ์ผล ประเสริฐหนอพ่อครูภูมิพล ทั่วโลกยลสนงานการอุทิศ ผองชาวไทยใจภักดิ์รักพ่อหลวง หลอมทุกดวงปวงไทยได้เพ่งพิศ เทิดพระองค์จงรักประจักษ์จิต ธ สถิตจิตใจไทยนิรันดร์”
ขอต้อนรับสู่กลอนแปด ของครูวัลลภ มากมี
บทกลอนทั้งหมดนี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม) ไม่อนุญาตให้นำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่แอบแฝงแสวงหาผลประโยชน์ ยกเว้นการลิงก์เข้าสู่เว็บบล็อกนี้

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

กลอนน้ำ, กลอนรักน้ำ, กลอนอนุรักษ์น้ำ, กลอนเกี่ยวกับน้ำ

     กลอนแปดแตกต่างจากกลอนแปดสุภาพ คลิกดู เสียงวรรณยุกต์ของกลอนแปดสุภาพ
     สำหรับเว็บบล็อก "กลอนแปด" นี้จะประกอบไปด้วยกลอนแปดสุภาพ  หัวข้อใหญ่ ดังต่อไปนี้
๑. กลอนแปดสุภาพ กับสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมตัวอย่างกลอนแปด (หน้าแรกนี้)  
๒. กลอนแปดสุภาพ ส่งเสริมความรักความเข้าใจใน ๓ สถาบันหลักของชาติไทย คือ
    ๒.๑ กลอนแปดสุภาพ ส่งเสริมความรู้และความรักในสถาบันชาติ ด้านมนุษยศาสตร์ ดังต่อไปนี้
          ๒.๑.๗ วันครู
          ๒.๑.๑๒ ๕ อ.
          ๒.๑.๑๓ รถติด
          ๒.๑.๑๖ รัก
     ๒.๒ กลอนแปดสุภาพ ส่งเสริมความรู้และความรักในสถาบันศาสนา มีกลอนธรรมะ ดังต่อไปนี้
     ๒.๓ กลอนแปดสุภาพ ส่งเสริมความรู้และความรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังต่อไปนี้
แม่น้ำที่สวยที่สุดในโลก (คลิกที่รูปเพื่อดูข้อมูล)

หมายเหตุ ผู้เขียนเน้นสัมผัสในทุกวรรคโดยแนวการสัมผัสในได้ยึดหลักจากบทกลอนที่เป็น Idol คือ
“น้ำใส ไหลเย็น เห็นตัวปลา”


กลอนแปดสุภาพ
กลอนอนุรักษ์น้ำ
กลอนรักน้ำ
กลอนเกี่ยวกับน้ำ
     “เริ่มจากน้ำ กำหนด กฎชีวิต
เซลล์ผลิต ติดต่อ ก่อประสาร (ประสารแปลว่าขยาย แผ่ออก)
พืช-สัตว์-คน จนมา วัฒนาการ
โซ่อาหาร นานหนุน รุ่นต่อไป
     เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ เห็นไหม ต้องใช้น้ำ
ทุกเซลล์นำ ทำงาน การเคลื่อนไหว
อวัยวะ จะอยู่ คู่หัวใจ
เลือด-ตับ-ไต ในร่าง ต่างต้องการ
     สองสามลิตร นิดหน่อย ค่อยดื่มไว้
เซลล์ข้างใน ให้รับ กับอาหาร
ผิวพรรณผ่อง ยองใย ใจเบิกบาน
เซลล์นับล้าน สารเคมี ที่น้ำนม
     ชำระล้าง ร่างกาย ได้สะอาด
เมื่อใดขาด อาจป่วย ด้วยหมักหมม
โลกขาดน้ำ ซ้ำสิ้น อินทรีย์ล้ม
ทุกอย่างล่ม จมดิน สิ้นชะตา
     จงจดจำ น้ำดี มีวันหมด
อย่าให้หยด รดไหล ไม่เห็นค่า
ตรวจก๊อกน้ำ ตามข้อ ท่อประปา
ช่วยรักษา อย่าปล่อย คอยปิดไว้
     สัจธรรม น้ำหมด ปลดชีวิต
พิทักษ์นิด คิดด้วย ช่วยแก้ไข
ทั้งต้นน้ำ ลำคลอง ต้องร่วมใจ
น้ำดิบใช้ ได้ดื่ม ปลื้มชีวา
     ปล่อยของเสีย เรี่ยใส่ ในแหล่งน้ำ
ต้องรับกรรม ซ้ำเติม เพิ่มปัญหา
เชื้อโรคร้าย กายแย่ แม้พึ่งยา
โปรดรู้ค่า อย่าเฉย เคยชาชิน
     มีน้ำใช้ ไม่พอ รอแต่ฝน
ต้องทุกข์ทน จนอด หมดทรัพย์สิน
พึ่งบาดาล งานยาก จากใต้ดิน
ไม่พอกิน สิ้นน้ำ ช้ำชะตา
     ฤดูแล้ง แห้งเหือด เดือดร้อนหนัก
ต้องรู้รักษ์ พักไว้ ในวันหน้า
ลอกคูคลอง หนองบึง ถึงธารา
สวน-ไร่-นา มาใช้ ไม่ยากจน
     ชลประทาน งานใหญ่ ให้พรักพร้อม
สิ่งแวดล้อม ถนอมไว้ ได้เกิดผล
ต้องร่วมแรง แข็งขัน กันทุกคน
ร่วมคิดค้น ต้นทาง สร้างน้ำดี
     ฤดูฝน ล้นหลาก มากรับไหว
ปลูกป่าไม้ ไว้ซับ รับเร็วรี่
เตรียมสร้างคัน ผันน้ำ ลำนที
ทฤษฎี ที่ในหลวง ห่วงราษฎร์รัฐ
     แก้มลิงช่วย ด้วยแบ่ง แหล่งเก็บน้ำ
ต้องน้อมนำ ทำตาม พระดำรัส
เตรียมการไว้ ให้ดี มีผลชัด
พ้นพิบัติ จัดการ งานช่วยกัน
     ผักลอยแพ แผ่กว้าง ทางน้ำไหล
ลอกเอาไว้ ใช้สาน งานสร้างสรรค์
สิ่งใดถม จมท่อ อย่ารอตัน
น้ำสิ้นพลัน นั้นไซร้ ไร้ทดแทน
     ปลูกดวงจิต คิดรัก ไม่มักง่าย
เราทั้งหลาย ชายหญิง ยิ่งหวงแหน
อนาคต หมดค่า ถ้าขาดแคลน
ทุกข์เหลือแสน แดนดิน ถิ่นกันดาร  
     เชื้อเพลิง A เวลา ถ้าลุกไหม้
น้ำดับไฟ ให้สุด หยุดเผาผลาญ
หากหมดน้ำ ช้ำสิ้น ถิ่นเรือนชาน
สุดสงสาร บ้านช่อง ต้องสูญไป
     ประโยชน์น้ำ ล้ำค่า กว่าคำนี้
แต่น้ำดี มีน้อย คอยแก้ไข
สู่สำนึก ตรึกตรอง ลองร่วมใจ
รักษาไว้ ให้อยู่ คู่เนาว์นาน
     ช่วยรักษา อย่าทิ้ง สิ่งให้เน่า
แหล่งน้ำเรา เฝ้าหวง ห่วงลูกหลาน
บำบัดไว้ ในเขต เทศบาล
มาตรฐาน ผ่านรอด ปลอดพิษภัย
     โรงงานดี มีบำบัด จัดระบบ
ขั้นตอนครบ จบสวย ด้วยน้ำใส
ต้องเข้มงวด ตรวจตรา อย่าวางใจ
สำนึกใหญ่ ให้รัก พิทักษ์น้ำ”

ประพันธ์โดยนายวัลลภ มากมี
เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
The Experts on Vocational Education Staff from Taiwan
visit at my the Automotive Technology Center on 5th June 2014.


รูปภาพธรรมชาติ (น้ำตกเอราวัณ จ.กาญจนบุรี)