กลอนแปด
“ยอดกษัตริย์พัฒนาปรีชาล้ำ พระองค์ทำนำร่องต้องศึกษา พระราชทานงานใหญ่ให้ประชา เกิดคุณค่าฟ้ารู้สู่ผืนดิน ธ ทรงโครงการพระราชดำริ ราชปิติวิวัฒน์จัดเพิ่มสิน มอบประชามาไว้ให้ทำกิน ไทยทั่วถิ่นยินดีมีสุขล้น ..... ร่วมใจพร้อมน้อมนำคำพ่อสอน ทุกขั้นตอนย้อนคิดประสิทธิ์ผล ประเสริฐหนอพ่อครูภูมิพล ทั่วโลกยลสนงานการอุทิศ ผองชาวไทยใจภักดิ์รักพ่อหลวง หลอมทุกดวงปวงไทยได้เพ่งพิศ เทิดพระองค์จงรักประจักษ์จิต ธ สถิตจิตใจไทยนิรันดร์”
ขอต้อนรับสู่กลอนแปด ของครูวัลลภ มากมี
บทกลอนทั้งหมดนี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม) ไม่อนุญาตให้นำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่แอบแฝงแสวงหาผลประโยชน์ ยกเว้นการลิงก์เข้าสู่เว็บบล็อกนี้

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

กลอนการพูด

     กลอนแปดแตกต่างจากกลอนแปดสุภาพ คลิกดู เสียงวรรณยุกต์ของกลอนแปดสุภาพ
     สำหรับเว็บบล็อก "กลอนแปด" นี้จะประกอบไปด้วยกลอนแปดสุภาพ  หัวข้อใหญ่ ดังต่อไปนี้
๑. กลอนแปดสุภาพ กับสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมตัวอย่างกลอนแปด (หน้าแรกนี้)  
๒. กลอนแปดสุภาพ ส่งเสริมความรักความเข้าใจใน ๓ สถาบันหลักของชาติไทย คือ
    ๒.๑ กลอนแปดสุภาพ ส่งเสริมความรู้และความรักในสถาบันชาติ ด้านมนุษยศาสตร์ ดังต่อไปนี้
          ๒.๑.๗ วันครู
          ๒.๑.๑๒ ๕ อ.
          ๒.๑.๑๓ รถติด
          ๒.๑.๑๖ รัก
     ๒.๒ กลอนแปดสุภาพ ส่งเสริมความรู้และความรักในสถาบันศาสนา มีกลอนธรรมะ ดังต่อไปนี้
     ๒.๓ กลอนแปดสุภาพ ส่งเสริมความรู้และความรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังต่อไปนี้

          กลอนแปดสุภาพของท่านสุนทรภู่ อันอ้อยตาล ฯ

        กลอนแปดสุภาพของท่านสุนทรภู่ ถึงบางพูด ฯ

        กลอนแปดสุภาพของท่านสุนทรภู่ อันนินทา ฯ

        กลอนแปดสุภาพของท่านสุนทรภู่ จะพูดจา ฯ

        กลอนแปดสุภาพของท่านสุนทรภู่ เป็นมนุษย์ ฯ  

หมายเหตุ  ผู้เขียนเน้นสัมผัสในทุกวรรคโดยแนวการสัมผัสในได้ยึดหลักจากบทกลอนที่เป็น Idol คือ
“น้ำใส ไหลเย็น เห็นตัวปลา”

กลอนแปดสุภาพ (คลิกดูเสียงวรรณยุกต์)
กลอนการพูด
     “จิตเป็นนาย กายบ่าว กล่าวหลังคิด
จะมัดติด ผิดพลาด อาจหมองหม่น
พูดกลับกลอก หลอกล่อ ส่อตัวตน
ปากพาจน คนคด หมดราคา
     หากจะพูด หยุดคิด นิดหน่อยหนึ่ง
คนฟังซึ้ง ทึ่งเรา พูดเข้าท่า
ปากเป็นศรี มีชัย ได้ราคา
สร้างศรัทธา พาที ดีกว่าใคร
     ขาดครุ่นคิด ผิดซ้ำ ทำขายหน้า
พูดออกมา ถ้าผิด คิดแก้ไข
เรื่องครอบครัว ผัวเมีย เสียเกินไป
เป็นความใน ไม่ควร ด่วนประจาน
     พูดระวัง พลั้งไป อย่าให้เผลอ
พูดเพ้อเจ้อ เจอตอ รอร้าวฉาน
ปากแสนซน คนบอ ส่อสันดาน
พูดกับพาล งานเข้า เราวางวาย
     ปลาหมอตาย ได้จาก ปากพ่นน้ำ
จึงอาจช้ำ นำพา มาเสียหาย
ปากนี่แหละ แขวะเขา เราอาจตาย
เยินยอหลาย คล้ายว่า น่าลำเอียง
     พูดตะแบง แข็งขึง กึ่งก้าวร้าว
ปากสามหาว ยาวต่อ ขอให้เถียง
กับผู้ใหญ่ ไปด่า ท้าสำเนียง
ทำขึ้นเสียง เยี่ยงนั้น มันหยาบช้า
     เป็นเจ้านาย ขายฝัน นั่นละเอียด
อย่าหยามเหยียด เสียดสี เป็นขี้ข้า
รู้ไม่จริง ยิ่งถอย ด้อยปัญญา
เอาแต่ด่า พาต่ำ ช้ำนะเฮีย
     สิ่งมึนเมา เหล้ายา อย่าเข้าปาก
ดื่มจนมาก หากริ สติเสีย
พูดอ้อแอ้ แลเคลิ้ม เริ่มอ่อนเพลีย
อย่าไกล่เกลี่ย เคลียร์ใจ ในเมื่อเมา
     ปากพาไป ไม่ดี มีแต่โทษ
ถูกเกลียดโกรธ โปรดอย่า หาเรื่องเขา
คนอื่นกลุ้ม บุ่มบ่าม ตามหยอกเย้า
ยามโศกเศร้า เฝ้าแหย่ แส่ให้เคือง
     ปากเป็นเอก เลขเป็นโท โชว์นิสัย
เผยความนัย ให้รู้ ผู้ปราดเปรื่อง
หมั่นศึกษา หาไว้ ให้รุ่งเรือง
รู้ประเทือง เนืองนิตย์ คิดการไกล
     มีคารม คมคาย หลายแต้มต่อ
พูดด่าทอ ล่อแม่ แย่กันใหญ่
พูดมาคำ ซ้ำด่า น่าขับไป
คนดีไซร้ ไม่ทำ จำไว้นา
     พวกมุสา น่าชัง ยังยากคบ
พวกประจบ สบคำ ทำหวานจ๋า
พอลับหลัง ขังขึง ขมึงตา
ดีต่อหน้า พาเสีย ละเหี่ยใจ
     พูดกับใคร ใส่ความ หยามเหลือล้น
เขาปี้ป่น ตนนี้ ดีแค่ไหน
สำรวมปาก หากพูด หยุดคิดไว้
นินทาใคร ใส่ความ ทรามเช่นกัน
     อย่าคุยนาน การเมือง เรื่องงดเว้น
ขัดประเด็น เห็นต่าง อย่างเหยียดหยัน
แม้พี่น้อง ท้องเดียว เที่ยวฆ่าฟัน
ความสัมพันธ์ อันดี มีอันจม
     คุยต่างขั้ว กลัวว่า พาขัดแย้ง
อาจรุนแรง แบ่งข้าง ต่างคุยข่ม
ต่างความเชื่อ เมื่อสุด ฉุดอารมณ์
พูดแล้วล่ม ปมร้อน กร่อนสายใย
     รู้ขอโทษ โปรดเอ่ย เผยขึ้นก่อน
รู้โอนอ่อน ผ่อนรับ กลับยิ่งใหญ่ (The first to apologize is the bravest.)
รู้ว่าผิด คิดต่อ ขออภัย
รู้จักให้ ได้มิตร จิตเมตตา
     ปากเป็นทูต พูดไว้ ไม่เพ้อพร่ำ
ต้องกระทำ กรรมดี มีสง่า
ดีเหลือหลาย กาย-ใจ ไปวาจา
คนล้ำค่า ผาสุก ทุกวันเอย"
ประพันธ์โดย นายวัลลภ มากมี

เมื่อวันทร์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

     ในอันที่จริงแล้วผู้เขียนเป็นครูประเภทนักคิด นักประดิษฐ์ ไม่ใช่นักพูด ดังนั้นจึงได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการพูดที่น่าสนใจ สามารถกดที่หัวข้อเพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของที่มาแหล่งข้อมูลดังนี้

การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

มารยาทในการพูด

100 บทเรียนภาษาอังกฤษ

บทสนทนาภาษาอังกฤษการกล่าวทักทาย Greeting