กลอนแปด
“ยอดกษัตริย์พัฒนาปรีชาล้ำ พระองค์ทำนำร่องต้องศึกษา พระราชทานงานใหญ่ให้ประชา เกิดคุณค่าฟ้ารู้สู่ผืนดิน ธ ทรงโครงการพระราชดำริ ราชปิติวิวัฒน์จัดเพิ่มสิน มอบประชามาไว้ให้ทำกิน ไทยทั่วถิ่นยินดีมีสุขล้น ..... ร่วมใจพร้อมน้อมนำคำพ่อสอน ทุกขั้นตอนย้อนคิดประสิทธิ์ผล ประเสริฐหนอพ่อครูภูมิพล ทั่วโลกยลสนงานการอุทิศ ผองชาวไทยใจภักดิ์รักพ่อหลวง หลอมทุกดวงปวงไทยได้เพ่งพิศ เทิดพระองค์จงรักประจักษ์จิต ธ สถิตจิตใจไทยนิรันดร์”
ขอต้อนรับสู่กลอนแปด ของครูวัลลภ มากมี
บทกลอนทั้งหมดนี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม) ไม่อนุญาตให้นำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่แอบแฝงแสวงหาผลประโยชน์ ยกเว้นการลิงก์เข้าสู่เว็บบล็อกนี้

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

กลอน 5 อ

     กลอนแปดแตกต่างจากกลอนแปดสุภาพ คลิกดู เสียงวรรณยุกต์ของกลอนแปดสุภาพ
     สำหรับเว็บบล็อก "กลอนแปด" นี้จะประกอบไปด้วยกลอนแปดสุภาพ  หัวข้อใหญ่ ดังต่อไปนี้
๑. กลอนแปดสุภาพ กับสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมตัวอย่างกลอนแปด (หน้าแรกนี้)  
๒. กลอนแปดสุภาพ ส่งเสริมความรักความเข้าใจใน ๓ สถาบันหลักของชาติไทย คือ
    ๒.๑ กลอนแปดสุภาพ ส่งเสริมความรู้และความรักในสถาบันชาติ ด้านมนุษยศาสตร์ ดังต่อไปนี้
          ๒.๑.๗ วันครู
          ๒.๑.๑๒ ๕ อ.
          ๒.๑.๑๓ รถติด
          ๒.๑.๑๖ รัก
     ๒.๒ กลอนแปดสุภาพ ส่งเสริมความรู้และความรักในสถาบันศาสนา มีกลอนธรรมะ ดังต่อไปนี้
     ๒.๓ กลอนแปดสุภาพ ส่งเสริมความรู้และความรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังต่อไปนี้


               

หมายเหตุ ผู้เขียนเน้นสัมผัสในทุกวรรคโดยแนวการสัมผัสในได้ยึดหลักจากบทกลอนที่เป็น Idol คือ
“น้ำใส  ไหลเย็น  เห็นตัวปลา”


กลอนแปด

        กลอน อ.
---------------------------------------
     ปัจจุบัน มั่นมุ่ง ยุ่งงานหนัก
เครียดมากนัก มักป่วย ด้วยย่ำแย่
การกินเกิน เพลินเที่ยว ไม่เหลียวแล
หนทางแก้ แค่นำ ทำ ๕ อ.
     อ.ทั้งห้า ว่าไว้ ทำให้ครบ
จะได้พบ สยบภัย ได้คุณหนอ
ปฏิบัติ หัดไว้ ไม่รั้งรอ
สุขเกิดก่อ ต่อตน ล้นชีวา  
     อ."อาหาร" หวานมัน ดันแป้งหนัก
ไร้ซึ่งผัก จักอ้วน ล้วนปัญหา
เค็มจัดไป ไตรับ ขับออกมา
เครื่องดื่มหนา อย่าหนัก พักร่างกาย
     อ."อากาศ" ขาดไป ไม่มีรอด
สูดเต็มปอด ยอดนัก จักดีหลาย
สูดเข้าลึก ฝึกซ้ำ ทำสบาย
ป่วยก็หาย คลายใจ ไม่ตีบตัน
     อ."ออกกำลัง" ตั้งใจ ให้เป็นนิจ
ช่วยชีวิต จิตใจ ได้สุขสันต์
เล่นกีฬา พาเพลิน เดินทุกวัน
แข็งแรงพลัน ทันใด ไม่อ่อนแอ
     อ."อารมณ์" ข่มไว้ ไม่ลุ่มร้อน
เพราะบั่นทอน อายุสั้น เร่งวันแก่
มะเร็งร้าย กายทรุด ฉุดดวงแด
พังพ่ายแพ้ แผลลึก สึกกร่อนใจ
     อ."อุจจาระ" ทุกวัน นั่นถูกต้อง
ขับถ่ายคล่อง ลองทำ ช่วยลำไส้
ถ่ายทุกเช้า เราดี ที่ภายใน
จิตแจ่มใส ให้ทำ ประจำเลย
   
     ประพันธ์โดยวัลลภ  มากมี
     เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕