ขอต้อนรับสู่กลอนแปด ของครูวัลลภ มากมี
บทกลอนทั้งหมดนี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม) ไม่อนุญาตให้นำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่แอบแฝงแสวงหาผลประโยชน์ ยกเว้นการลิงก์เข้าสู่เว็บบล็อกนี้

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

กลอนการพูด

          กลอนของท่านสุนทรภู่ อันอ้อยตาล ฯ

        กลอนของท่านสุนทรภู่ ถึงบางพูด ฯ

        กลอนของท่านสุนทรภู่ อันนินทา ฯ

        กลอนของท่านสุนทรภู่ จะพูดจา ฯ

        กลอนของท่านสุนทรภู่ เป็นมนุษย์ ฯ  

หมายเหตุ  ผู้เขียนเน้นสัมผัสในทุกวรรคโดยแนวการสัมผัสในได้ยึดหลักจากบทกลอนที่เป็น Idol คือ
“น้ำใส ไหลเย็น เห็นตัวปลา”


กลอนการพูด
     “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว กล่าวหลังคิด
จะมัดติด ผิดถูก ผูกตัวตน
อย่ากลับกลอก หลอกล่อ พอผ่านพ้น
ปากพาจน คนคด หมดราคา
      หากจะพูด หยุดคิด นิดหน่อยหนึ่ง
คนฟังซึ้ง ทึ่งเรา เข้าตำรา
ปากเป็นศรี มีชัย ได้คุณค่า
สร้างศรัทธา น่าคบ เคารพไหว้
     พูดไม่คิด ผิดซ้ำ ทำขายหน้า
เปล่งวาจา อย่าพลั้ง ยั้งปากไว้
เรื่องครอบครัว ผัวเมีย เสียกันใหญ่
เป็นความใน ไม่ควร ด่วนประจาน
     ปลาหมอตาย ได้จาก ปากของตน
ปากแสนซน คนบอ ส่อสันดาน
พูดเพ้อเจ้อ เจอตอ หงออีกนาน
พูดกับพาล งานเข้า เราสุ่มเสี่ยง
     พูดตะแบง แข็งขึง กึ่งก้าวร้าว
ปากสามหาว ยาวต่อ ขอให้เถียง
กับผู้ใหญ่ ไม่ฟัง ทั้งขึ้นเสียง
ทำสำเนียง เยี่ยงนั้น มันหยาบช้า
     เป็นเจ้านาย ขายฝัน นั่นละเอียด
อย่าหยามเหยียด เครียดใส่ ใต้บัญชา
รู้ไม่จริง ยิ่งเติม เพิ่มปัญหา
เอาแต่ด่า พาใจ ให้ต่ำเตี้ย
     สิ่งมึนเมา เหล้ายา อย่าเข้าปาก
ดื่มจนมาก หากริ สติเสีย
พูดอ้อแอ้ แลเคลิ้ม เริ่มอ่อนเปลี้ย
อย่าไกล่เกลี่ย เคลียร์ใจ ในวงเหล้า
     ปากพาไป ไม่ดี มีแต่โทษ
ถูกเกลียดโกรธ โปรดอย่า หาเรื่องเขา
อาจเป็นภัย ได้เจ็บ เก็บความเศร้า
อย่าโง่เขลา เอาแต่ แส่หาเรื่อง
     ปากเป็นเอก เลขเป็นโท โชว์นิสัย
เผยความนัย ให้รู้ ผู้ปราดเปรื่อง
หมั่นศึกษา หาไว้ ให้รุ่งเรือง
รู้ประเทือง เนืองนิตย์ คิดการไกล
     มีคารม คมคาย หลายแต้มต่อ
งดด่าทอ ล่อแม่ แย่เกินไป
พูดมาคำ ซ้ำด่า น่าขับไล่
คนดีไซร้ ไม่ทำ จำไว้หนา
     พวกมุสา น่าชัง ยังยากคบ
พวกประจบ สบคำ ทำหวานมา
พอลับหลัง พลั้งปาก ลากไส้ด่า
ดีต่อหน้า พาเสีย ละเหี่ยใจ
     อย่าตำหนิ ติฉิน นินทาคน
เขาปี้ป่น ตนนี้ ดีแค่ไหน
สำรวมปาก หากพูด หยุดคิดไว้
นินทาใคร ใส่ความ ทรามเช่นกัน
     อย่าคุยนาน การเมือง เรื่องงดเว้น
ต่างความเห็น เป็นเรื่อง เปลืองสัมพันธ์
แม้พี่น้อง ท้องเดียว เที่ยวฆ่าฟัน
ต่างพรรคนั้น นั่นอย่า มาทับถม
     คุยต่างขั้ว กลัวว่า พาขัดแย้ง
อาจรุนแรง แบ่งข้าง ต่างคุยข่ม
ต่างความเชื่อ เมื่อพูด ฉุดอารมณ์
พูดแล้วล่ม ปมร้อน กร่อนสายใย
     รู้ขอโทษ โปรดเอ่ย เผยขึ้นก่อน
รู้โอนอ่อน ผ่อนลง ส่งยิ้มให้
สร้างคุณค่า กล้าหาญ อันยิ่งใหญ่ (The first to apologize is the bravest.)
รู้อภัย ได้มิตร จิตเมตตา
     ปากเป็นทูต พูดไว้ ให้จดจำ
ต้องกระทำ กรรมดี มีสง่า
ดีเหลือหลาย กาย-ใจ ไปวาจา
คนล้ำค่า ผาสุก ทุกวันเอย”      

ประพันธ์โดย นายวัลลภ มากมี

เมื่อวันทร์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

     ในอันที่จริงแล้วผู้เขียนเป็นครูประเภทนักคิด นักประดิษฐ์ ไม่ใช่นักพูด ดังนั้นจึงได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการพูดที่น่าสนใจ สามารถกดที่หัวข้อเพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของที่มาแหล่งข้อมูลดังนี้

การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

มารยาทในการพูด

100 บทเรียนภาษาอังกฤษ

บทสนทนาภาษาอังกฤษการกล่าวทักทาย Greeting


Share